Kevadine praktikameenutus

Sellel kevadel võis õuehoius lisaks õpetajatele ja lastele kohata Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusteraapiat õppivat praktikanti Ellat. Avaldame mõned meenutused tema praktikal oldud ajast ning lühikese silmaringi avava selgituse tegevusteraapia kohta.
Ella ise kirjutab praktika kohta niimoodi: "Veetsin Tartu Õuelastehoius oma oma 1.kursuse praktikast 3 nädalat. Õppisin esimesel õppeaastal tundma tegevusteraapia iseloomu, ajalugu ja protsessi, lapse arengut, anatoomiat ja füsioloogiat. Praktikal oli minu eesmärk teoorias õpitud teadmiste kinnistamine.  Peale selle olin huvitatud õuelastehoiust ja selle toimismisest selgema pildi saamisest, kuna loodusõpe ja antud lähenemine laste õpetamisele ja arendamisele pakub mulle huvi. Seega leidsin, et Tartu Õuelasteaed oleks mulle igati sobiv koht praktika sooritamiseks.

Õuelastehoius veedetud 3 nädalat osutusid väga vahvateks, omapärasteks ning õpetlikeks. Sain kaasa oskusi, mis tulevad mulle kasuks nii erialaselt kui ka igapäevaelus."

Aga mis asi on ikkagi see tegevusteraapia, mida Ella õpib? Selle kohta leiab infot Eesti Tegevusterapeutide Liidu blogist. Kokkuvõtvalt üelduna on tegevusteraapia eesmärgipäraste tegevuste kasutamine inimestega, kellel on piirangud somaatilise haiguse või trauma, psühhosotsiaalse- või arenguhäire, õpiraskuste, vaesuse või kultuurierinevuste tõttu või kõrgest east tingituna, selleks, et suurendada nende iseseisvust, ennetada puuet ja säilitada tervist. Tegevusteraapia eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine, edendamine ja arendamine (laste puhul räägime ka uute oskuste õppimisest), et võimaldada inimestel osaleda igapäevastes tegevustes.

Inimese tegevusvõime parandamiseks on võimalik tegevusteraapias arendada:
1) inimese võimeid ja oskuseid, mis on vajalikud toimetulekuks igapäevategevustes;
2) kohandada tegevused vastavaks inimese võimetele;
3) kohandada keskkonda  selliselt, et see soodustaks inimese iseseisvat toimetulekut. 


Ella laste ehitatud onnist välja piilumasEelmine
Mürgised taimed
Järgmine
Kuidas saada lapsed piisavalt liikuma? 1.osa: aktiivne lasteaia- ja koolitee

Lisa kommentaar

Email again: