Kui soovid meie ettevõtmist rahaliselt toetada, siis oleme selle eest hiiglama tänulikud!

MTÜ Lapsed Õue LHV EE867700771002456693.     

Annetusi kasutame õuelasteaia teavitustööks.