Uued väljakutsed: Erasmus+ noorteprojektid

3 MTÜ liiget käisid 7.-11.aprillil Rootsis Ängsbacka kogukonnas toimunud Erasmus+ koolitusel. Koolituse eesmärgiks oli jätkusuutlike noorsooprojektide loomine uue Erasmus+ programmi (2021-2027) raames. Samuti oli see suurepärane võimalus koostöösuhete loomiseks teiste roheliselt tegutsevate kogukondadega Euroopast.
Koostöös Euroopa Ökokogukondade Ühendusega (GEN- Europe) korraldatud koolitus tõi kokku jätkusuutliku arengu nimel tegutsevaid inimesi noorteorganisatsioonidest ja ökokogukondadest üle Euroopa. Koolituse eesmärk oli tutvuda Erasmus+ noorteprogrammide uue perioodi võimalustega, luua koostöösuhteid ning anda hoogu uutele rahvusvahelistele projektidele. 
MTÜ Lapsed Õue jaoks oli tegu suurepärase võimalusega -  töötada kolmekesi terve nädala vältel intensiivselt noorteprojekti kallal, mille järgi näeme suurt ühiskondlikku vajadust ning mida Tartus tasapisi juba piloodime:

Nimelt näeme, et kaasaegses linnaruumis on puudu keskkondadest, mis pakuksid kooliealistele lastele konkurentsivõimelist alternatiivi digimaailma võimalustele, soodustaksid mõistlikku ja iseseisvat tegutsemist, pakuksid väljakutseid väljaspool kodu ja oleksid kõigile kättesaadavad. 

Kahjuks on koroonapandeemia on veelgi tugevamalt välja joonistanud laste ja noorte senise ekraani- ja toakeskse elu kitsaskohad, võimendades vaimseid ja füüsilisi terviseprobleeme veelgi. 

MTÜ Lapsed Õue on juba 7 aastat innustanud lapsevanemaid ja haridusvaldkonna inimesi lastega rohkem õues aega veetma. Seni on meie tegevuse raskuspunkt olnud eelkooliealistel lastel, kuid nähes, kuidas õuelastehoiu vilistlased ja nende sõbrad naudivad (ja lausa vajavad!) peale kooli vaba mängu võimalust inspireerivas õuekeskkonnas, tundsime, et peame tegema arenguhüppe noorsootöö valdkonda!

Saksamaa, Shveitsi, Taani, UK, USA ja paljude teiste riikide eeskujul tahame luua ka Eestis uudsed avatud keskkonnad (ing.k junk(yard) playground, sk.k Kinderbaustelle). Tegu on 7-17-aastastele mõeldud “mänguväljakuga”, mis ei koosne mitte valmis atraktsioonidest, vaid ringmajandusest pärit lahtistest “legoklotsidest” nagu kaubaalused, lauajupid, kangad, nöörid, võrgud jmt. Selles keskkonnas saab iseseisvalt või koostöös rajada, testida ja lammutada onne, kaevikuid, torne, kiikusid ja kõike muud, mida loovus loob. Nii panustavad need keskkonnad rikkalikuma linnaruumi loomisse ning toetavad laste ja noorte sotsiaalseid, kehalisi ja üldoskusi, mis aitavad neil ühiskonnas osaleda.

Lastele ulatuslikku autonoomiat pakkuvat junk playground'i on teaduslikes käsitlustes kutsutud suisa "demokraatia laboratooriumiks":  koostöö, konfliktide lahendamine, "maade jagamine", mänguvahendites ja -reeglites kokku leppimine on vältimatu  - ja ühtlasi hindamatu õppimise koht!

Koostöös õuesõppe entusiastidega Lätist (noorteorganisatsioon Youth for Smile) ja Leedust (õuelasteaed ja õuekool Lauko darzelis) esitasime väikesemahuliste koostööprojektide kategoorias projektitaotluse 'junk playgroundi' mudeli rakendamiseks Balti riikide noorsootöös ning hoiame nüüd pöidlaid! :)
Eelmine
Otsime uut kodu
Järgmine
Lugu maasikamustriga särgist ja kogukonnatundest

Lisa kommentaar

Email again: