Õuemäng kui teraapia

Paljud vanemad on omal nahal kogenud, et lapsed muutuvad pikalt toas paigal istudes rahutuks ja pahuraks. See pole mingi uudis tegevusterapeutidele, kes teavad, kuidas vähene liikumine ja piiratud tajukogemused lastele neuroloogiliselt mõjuvad ning kuidas see omakorda hilisemas eas väljenduda võib.
USAs elav laste tegevusterapeut Angela Hanscom selgitab, et vaba õuemäng pakub lastele väga sarnaseid võimalusi, mida tegevusterapeutid oma kabinettides kasutavad. Ta toob välja viis meetodit laste tajukogemuse arendamiseks õues:
1. Puude otsas ronimine -  arendab koordinatsiooni ja lihasjõudu. 
2. Veeloigust konna otsimine - arendab laste nägemis- ja kompimismeelt, vees sumpamine arendab tasakaalu.
3. Paljajalu mahalangenud puutüvel kõndimine - arendab lisaks tasakaalule kompimismeelt. Lapsed tunnetavad puutüve tekstuuri, lisaks veel ka märja ja kuiva pinna vaheldumist, jalgealuste temperatuuride erienvust jne.
4. Õues kiikumine - kiikidel on tegevusteraapias väga tähtis roll tasakaalu arendajana. Õue riputatult tõuseb nende kasutegur veelgi, tööd saavad paljud tajuorganid. Laps tunneb tuult oma näol, kuuleb linnulaulu, vaatleb varjude liikumist, kui kiik edasi-tagasi liigub jne.
5. Kindluste ehitamine - tegevusterapias on takistusradade ja muude ehitiste rajamine kasutusel selleks, et suurendada laste fantaasiavõimet, planeerimisoskusi ja võimekust probleeme lahendada. Kui ehitada kindlusi ja onne õues, siis pakub see tegevus veel rohkem tajuelamusi, kui teraapiakabinetis sama asja tehes.
Kõiki neid tõdesid arvesse võttes lõi Angela Hancom Timbernook´i programmi, kus lapsed veedavad aega õues ning kõik tegevused on suunatud laste tajukogemuse maksimeerimiseks võimalikult käepäraste looduslike vahenditega. All on üks ülevaatlik video, mida see programm endast kujutab:
Timbernook´i programmides arendadatkse laste peen- ja jämemotoorikat, kõiki meeleelundeid, emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi, loomingulisust ja tähelepanuvõimet. 
Programmi läbiviijad on veendunud, et:
1. õuemäng mõjub lastele tervendavalt;
2. lastele on vaja võimaldada piisavalt aega ja ruumi, et ennast liigutada;
3. loodus pakub maksimaalset tajuelamust;
4. lastel on vaja regulaarselt olla eelmal täiskasvanute maailmast;
5. rohkest õues viibitud ajast saavad lapsed kasu emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt.

Nii kahju, et meil eestis veel selliseid programme läbi ei viida! Lähmalt saad Timbernook´i kohta lugeda siit
Eelmine
Õuelasteaia loomise lugu Kanadas
Järgmine
Võrratud tokid ja kaikad

Lisa kommentaar

Email again: